Tiedätkö, minkälainen työympäristö on toimivin ja taloudellisin?

iDb Vision® tuottaa nopeasti mitattua ja analysoitua tietoa tilankäyttäjiltä päätöksenteon tueksi. 

Tiedosta työympäristö

iDb Vision® -työympäristömittaus antaa organisaation johdolle ja kiinteistökehityksen vastuuhenkilöille mitattua ja analysoitua tietoa työympäristön toimivuudesta sekä työntekijätarpeista.
 
Asiantuntijavetoinen työympäristömuutos on aina yhteistyötä ja osallistavaa kehittämistä. iDb Vision® sitouttaa työntekijät muutokseen. Se mahdollistaa energiataloudelliset, liiketoimintaa ja brändiä tukevat ratkaisut, joiden avulla tilankäyttöä ja resursseja voidaan toimivalla tavalla tehostaa. 

iDb Vision® nostaa esiin työympäristön keskeiset tarpeet ja kilpailukykytekijät.

iDb Vision® on kattavista työympäristömittauksista markkinoiden nopein

iDb Vision® tuottaa 10 päivässä mitatun, analysoidun ja visualisoidun tiedon:

1. Työntekijäkokemuksen nykytilasta suhteessa siihen, miten ja missä työtä tulevaisuudessa tehdään.
 
2. Toimistolla tapahtuvan työskentelyn tilatarpeesta ja tunnelmamuotoilusta.
 
3. Pelisäännöistä, jotka sujuvoittavat yhteistyötä ja lisäävät yhteisöllisyyttä.

Hinta tietämättömyydelle? vs. hinta tiedolle:

100  työntekijää

6.500 €
  • Perustus 1.500 €
  • 20 € / hlö = 2.000 €
  • Tilasuunnitelma + 3.000 €

200  työntekijää

9.100 €
  • Perustus 1.500 €
  • 18 € / hlö = 3.600 €
  • Tilasuunnitelma + 4.000 €

300  työntekijää

11.300 €
  • Perustus 1.500 €
  • 16 € / hlö = 4.800 €
  • Tilasuunnitelma + 5.000 €

Yli 400 henkilön organisaatio? Pyydä tarjous >>

Työympäristömuutoksia tukee tiedolla johtaminen – iDb Vision® kerää tiedon vuorovaikutteisen bottihaastattelun avulla nopeasti ja helppokäyttöisesti. Kaikki tilankäyttäjät pääsevät keskustelemaan tasavertaisesti, nimettömänä ja luottamuksellisesti. 
 
Mittauksen päätteeksi luomme selkeän raportin ja toimenpidesuunnitelman siitä, mitä muutoksia työympäristössä kannattaisi tehdä. Toimenpidesuunnitelman pohjalta teemme uuden tilasuunnitelman, muutoslayoutin, asiakkaan tilojen pohjakuvaan. Muutoslayout toimii pohjana muutosbudjetille.

Työympäristökartoituksen eteneminen

Startti

Asiantuntijamme kartoittaa ennakkotiedot kyselyä varten ja sopii aikataulusta.​

pvä 1

Toimitamme linkin ja ohjeet kyselyyn sähköpostitse.

pvä 6

Kysely sulkeutuu. Luodaan muutossuunnitelma analyysin pohjalta.

pvä 10

Esitämme mittauksen tulokset ja analysoimme ne yhteisessä läpikäynnissä.

Keskustellaan yhdessä vallitsevasta tilanteesta työpaikallanne. Tapaaminen ei sido sinua mihinkään. Tarjoamme Lehmus Roasteryn palkittua kahvia tai teepaketin yhteiseen, maksimissaan 30 min. etähetkeen.