Tietosuoja ja evästeet

Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta kaikessa toiminnassamme ja edellytämme samaa tietojärjestelmä- ja palvelutoimittajiltamme. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain käsittelyn kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja tavoilla, jotka eivät vaaranna yksityisyyden suojaa.

Henkilötietojen käsittely

Emme kerää, säilytä tai käsittele henkilöiden tai minkään muun tahon henkilötietoja lukuunottamatta työsuhteen hoidon edellyttämiä käytännön yhteystietoja, joita ovat yhteyshenkilöiltä tai organisaatiolta itseltään saadut yhteyshenkilöiden nimet, nimikkeet, sähköpostiosoitteet, työosoitteet ja puhelinnumerot.

Tietoa evästeistä

Kysymykset

Tietosuojakysymyksiin vastaa digiratkaisujohtaja Emmi Siitari ([email protected]).