Tiedätkö kuinka moni teillä haluaa jatkaa etätöissä, entä palata toimistolle?

Tiedätkö, että vain neljä prosenttia pandemian aikana pääosin etätöissä työskennelleistä haluaisi palata lähityöhön täysin ja peräti 50 % haluaa työskennellä kokonaan etänä jatkossakin? (Evan kysely 11/2021) 

iDb Rules® kartoittaa työpaikoilla tarpeen uusille pelisäännöille ja käytännöille, kun siirrytään etätyöstä monityömuotoon. Tieto kerätään johtamisen ja työelämän asiantuntijoiden laatimien kysymysten avulla.

iDb Rules® on digitaalinen, vuorovaikutteinen
ja maailman tunneälykkäin bottihaastattelija!

✓ Tasavertaiset ja rehelliset vastaukset anonyymisti
✓ Osallistaa kaikki ja sitouttaa henkilöstöä
✓ Korkeat vastausprosentit ja nopeat tulokset
✓ Yhteenvetoraportit vastauksista

Muutosjohtaja, ole tilanteen päällä ja kartoita yksilöiden ajatukset maailman tunneälykkäimmällä digitaalisella työkalulla ja ajankohtaisimmilla kysymyksillä.

Älä oleta, johda tiedolla

Haastattelussa on viisi eri osa-aluetta. Raportoimme viisi suosituinta vastausta kultakin osa-alueelta.

Työpaikoilla siirrytään pandemian jälkeen etätöistä monipaikkaiseen työympäristöön. Miten työt kannattaisi organisoida, jotta ne vastaisivat muuttuneita tarpeita? Minkälaisia pelisääntöjä tarvitaan, jotta työt sujuisivat mahdollisimman hyvin? Minkälaisia tiloja tarvitaan? Miten muutosta kannattaa viedä eteenpäin? Kysytään, ei oleteta!

iDb Rules® on luotu parantamaan työelämää pelisääntöjen avulla.

Se antaa valmiita vaihtoehtoja viidelle eri osa-alueelle:

1. Poikkeusoloista palaamiseen
2. Kokouskäytäntöihin
3. Ajankäyttöön
4. Tiloihin, paikkoihin ja kanaviin sekä
5. Toistemme kohtaamiseen ja tukemiseen.

 iDb Rulesin antamien valmiiden pelisääntövaihtoehtojen lisäksi voit antaa myös omia pelisääntöjä. Yhteisön eniten ”ääniä” saaneet viisi pelisääntöä nostetaan raporttiin. Myös vaihtoehdot, jotka eivät saaneet laajaa kannatusta, käydään läpi.

Mitä tieto maksaa yritykselle?

Itse kerättynä

9.300 €

vs.

iDb Rules®

4.390 €

Esimerkkilaskelmassa sinulla on 100 henkilön yhteisö, jota johdat. Kuvitellaan, että käytössäsi olisi valmis, asiantuntijoiden laatima kattaus kysymyksistä ja käsiteltävistä aiheista. Haluat kartoittaa pelisäännöt iDb Rulesin viidellä osa-alueella työntekijöiden kanssa henkilökohtaisesti. Varaat kullekin työntekijälle 1,5 tuntia aikaa keskusteluun.

Haastattelemalla aikaa menisi 150 tuntia eli 4 työviikkoa.

Työntekijän palkkakustannus sivukuluineen on keskimäärin 30 €/h. Näin tapaamiset maksavat 9.000 € (100 x 1,5 h/hlö = 4.500 € +100 x 1,5 h omaa aikaasi 4.500 € ). Analyysi, yhteenveto ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu ja budjetointi maksavat 300 € (10 h). Kysely itse toteutettuna maksaa keskimäärin 9.300 €, jos ei oteta huomioon aikaa ja asiantuntemusta, joka menisi olennaisten kysymysten suunnitteluun ja aiheiden määrittelyyn. 

Mitä tieto maksaa kun keräät sen iDb Rulesilla, maailman tunneälykkäimmällä tiedonkerääjällä?

Täysin valmis kartoitus, analyysi, jatkotoimenpide-ehdotukset 1.490 €. 100 henkilöä 1.900 € (á-hinta 19 €). Kyselyyn käytettävä työaika 1.000 € (100×20 min, á-hinta 10€). Kysely iDb Rulesilla toteutettuna maksaa yhteensä 4.390 €.

iDb Rules® on luotu yhdessä tekniikan tohtori, johtamiskouluttaja Laura Lareksen kanssa. iDb Rulesissa keskitytään muuttuvassa suomalaisessa työelämässä eniten puhuttaviin ja selkeyttä vaativiin käytännön osa-alueisiin.

Pelisääntökartoituksen eteneminen

pvä 1

Toimitamme linkin ja ohjeet kyselyyn sähköpostitse.

pvä 3

Annamme tilannetiedon vastaajien määrästä - mahdollisuus aktivoida henkilöstöä.

pvä 6

Kysely sulkeutuu.

pvä 10

Toimitamme raportit sähköpostiin ja sovimme ajan tulosten läpikäyntiin.