Uusi normaali vaatii uudenlaista viestintää

Viestintä on maailman tehokkain muutostyökalu.

Uskallan väittää niin. Tämä ei koske ainoastaan työyhteisöä, vaan kaikkia yhteisöjä, joissa ihmiset toimivat keskenään: parisuhdetta, ystävyyssuhteita, perhettä, sukua, urheiluseuroja, yhdistyksiä.

Työyhteisön kolme hyvää

Maailma teki digiloikan reilu vuosi sitten, kun työelämässä hajaannuttiin pandemian vuoksi toimistoista koteihin etätöihin. Koronan ohella seurattiin muitakin maailman tilanteeseen vaikuttavia asioita, kuten ihmisoikeustilannetta Venäjällä ja presidentin valintaa Yhdysvalloissa. Yksinäisyys, eriytyminen ja vallankäyttö nostivat voimakkaasti päätään.

Toivoa ja demokratiaa vahvistavat puheet ja teot antavat voimaa jaksaa vaikeiden aikojen yli. Tiedon läpinäkyvyys, vaikuttamismahdollisuus ja mahdollisuus toimia yhdessä eli osallisuus lisäävät yhteistä hyvää ja yhteisöllisyyttä. Samat asiat ovat myös työyhteisön kolme hyvää.

Kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemus tuottaa hyvinvointia ja halua toimia oman työyhteisön puolesta. Vaikuttaminen omaan työhön vahvistaa työn merkityksellisyyden kokemusta, mikä on tutkimusten mukaan yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden edellytyksistä. Läpinäkyvä tieto on ehdotonta kokonaisuuksien ymmärtämiselle, työn tekemiselle ja tiedon edelleen jakamiselle.

Uusi normaali on syntymässä

Etätyö on antanut monille mahdollisuuden rauhoittua keskittymistä vaativien tehtävien hoitamiseen. Toimistolle palaaminen ainakin osittain, vaikka pariksi päiväksi viikossa kuitenkin houkuttelee. Lähitöihin halutaan tekemään yhteistyötä, kehittämään ja rakentamaan yhteishenkeä. Myös tiedonkulku toimistolla koetaan helpommaksi. Etätöissä voisi jatkossakin hoitaa suorittavat työt. Koronan päättyessä on siis edessä taas uusi tilanne, kun pysyvän etätyön rinnalle tulee lähityö. Syntyy “uusi normaali”, hybridityömalli.

Osallisuuden merkitys korostuu

Syntyvä hybridityömalli vaatii uudenlaista viestintää, jotta työyhteisön kolme hyvää toteutuisivat tasavertaisesti. Kun osa henkilöstöstä on etänä ja osa fyysisesti läsnä, on haastavaa viestiä niin, että syntyy sama läsnäolon tunne ja osallisuuden mahdollisuus kaikille.

Miten voisi luoda etä- ja lähityöntekijälle tasavertaiset vaikutusmahdollisuudet? Miten mahdollistetaan toimistossa tapahtuva sujuva tiedonkulku etätyöntekijöille? Miten järjestää työyhteisöä tiivistävää keskustelua etätyöntekijöiden kanssa, kun se usein käydään kahvihuoneissa tai sattumanvaraisissa käytäväkeskusteluissa? Miten voisi saada luontevaa vuorovaikutteisuutta tiedotustilaisuuksiin, kun osallistujia on paikan päällä ja etänä? Entä miten taataan hiljaisen tiedon siirtyminen niille ja niiltä, jotka työskentelevät etänä?

iDb iDesign best on digitaalinen työkalu, joka tukee muutoksen johtamista tiedolla ja antaa jokaiselle työntekijälle tasavertaisen mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua muutokseen. Se kartoittaa yksilöiden hyvinvointia, tukee uusien pelisääntöjen, kokouskäytäntöjen, ajanhallinnan, vuorovaikutuksen ja viestinnän työstämisessä. iDb antaa suuntaviivat fyysisen työympäristön suunnittelulle ja tuo johtajille tietoa ja tulokulmia muutoksen johtamiseen. iDb luo työyhteisön kolmea hyvää ja auttaa tekemään uudenlaista viestintää uudessa normaalissa.

Saara Raudasoja / iDb viestinnän asiantuntija