Paremman työelämän puolestaTyöhyvinvointi

TOP 3 syytä teetättää digitaalinen työhyvinvointikysely

TOP 3 syytä teetättää digitaalinen työhyvinvointikysely

Parhaimmalta minusta tuntuu se, kun työnhyvinvointi otetaan tosissaan. Se, kun yrittäjällä ja johtajalla on koronaprässin jälkeen halua ensimmäiseksi lähteä selvittämään, miten henkilöstö voi.

Olin ilahtunut, kun pääsimme selvittämään asiakkaamme Lehmus Roastery Oy:n työhyvinvointia kehittämämme iDb Flown® avulla. Prosessin aikana nousi esiin kolme pointtia, miksi juuri digitaalisen työhyvinvointikyselyn teetättäminen ulkopuolisella kannattaa.

1. Toiminta perustuu tietoon ja dataan

Lehmus Roasteryn toimitusjohtaja Arttu Muukkonen kertoi, että heidän toimintansa perustuu tietoon ja dataan. He halusivat tietoa siitä, miten koko työyhteisö voi ja ovatko asiat kunnossa pitkän koronapandemian jälkeen. Lisäksi tiimi oli kasvanut nopeasti, joten ajankohta tuntui oikealta.

Tiedolla johtamisen kannalta keskeistä on, että organisaatio on halukas hyödyntämään tietoa ja että tietoa on saatavilla. Tiedon tulee olla myös validia eli sen tulee “osua” johdettavaan ilmiöön. iDb Flown® etu on se, että se on nopea toteuttaa, ja siksi se antaa hyvin ajankohtaista tietoa. Tulokset kertovat henkilöstön tuntemuksista juuri nyt.

2. Ulkopuolisen tekemä kysely lisää tulosten luotettavuutta

Arttu pitää kyselyitä rehellisinä. Niissä ihmiset voivat anonyymisti paljastaa tyytymättömyyttään, mitä voi olla hankalaa sanallistaa muuten. Lehmus Roasterin henkilökunta vastasi nopeasti. Vastausprosentti oli 100. Arttu koki hyvänä, että ulkopuolinen, neutraali ja asioita eri tavalla painottava taho teki kyselyn ja tulosten käsittelyn.

Ulkopuolisen tahon toteuttama työhyvinvointikysely on luotettava keino saada tietoa työyhteisön tilasta. Vastausaktiivisuus on yleensä parempi, joten kehittämiskohteet saadaan aidosti esille. iDb Flowssa® henkilöstö vastaa anonyymisti, ja tulokset raportoidaan niin, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa.

3. Tulosten ratkaisukeskeinen käsittely on avain parantamiseen

Arttu totesi, että tulos antaa hyvää osviittaa johtajalle: “Nämä ovat alkupisteitä, joista voi lähteä parantamaan. Tulosten keskiarvot olivat meillä hämmentävän hyvät. Löysimme kuitenkin parannettavaa, kun kävimme tuloksia läpi. Kävimme Katin kanssa ensin todella avaavan keskustelun, jossa puhuimme myös johtajuudesta ja yksilöllisyydestä. Sen jälkeen Kati kävi tulokset läpi henkilökunnan kanssa. Keskustelussa tuli esiin hyvää näkökulmaa myös siihen, että työyhteisö voi kehittää itseään ilman johtajaakin. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen. iDb-tiimi hoiti homman todella hyvin.”

Työhyvinvointia koskevan tiedon hyödyntämisessä tärkeää on ratkaisukeskeinen dialogi. Siksi käymme iDb Flown® tulokset läpi aina vuorovaikutteisesti sekä asiakkaan johdon että henkilöstön kanssa.

Paremman työelämän puolesta,
Kati Räisänen

Kutsu

Kutsun sinut etähetkeen, keskustellaan yhdessä työhyvinvoinnin kartoittamisesta organisaatiossanne. Tarjoan Lehmus Roasteryn kahvi- tai teepaketin yhteiseen etähetkeen. Varaa aika >>

Kati Räisänen

iDb työelämän asiantuntija ja muutoksentekijä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin