Tiimin hyvinvoinnin kartoittaminen ja yhteisten pelisääntöjen luominen

Muutosjohtaja, onko linjasi kuunnella työntekijöitä ja ottaa jokainen aidosti mukaan?

Ajatella! Kuka olisi uskonut, että pian koittaa poikkeusolojen kaksivuotispäivä. Pandemia kiritti digiloikkaa ja siirsi tietotyön keittiön pöydän ääreen. Vähitellen olemme siirtyneet takaisin toimistolle tai osittain toimistolle. Monipaikkatyöstä on tullut uusi normaali.

Mitä muutos on meille opettanut? Millainen on pandemian jälkeinen uusi alku? Miten ihmiset voivat nyt ja minkälaisia pelisääntöjä tarvitaan uudessa monipaikkatyössä?

Tällaisten mietteiden kanssa asiakkaamme otti meihin yhteyttä. He kaipasivat työkaluja ja tietoa muutosjohtamisen tueksi. He valitsivat linjan kuunnella henkilöstöä ja ottaa jokaisen aidosti mukaan alusta asti. Mutta miten kaikkein hiljaisimmatkin saataisiin tasavertaisesti mukaan? Miten kaikkien näkemykset saataisiin koottua mahdollisimman objektiivisesti ja tehokkaasti? Lähdimme kaksivaiheiseen toteutukseen.

Faktaa henkilöstön hyvinvoinnista

Aloitimme kartoittamalla miten henkilöstö voi pitkän poikkeusajan jälkeen. Koska haastattelemalla kuluu paljon aikaa ja objektiivisia näkemyksiä voi olla vaikeaa saada, otimme käyttöön iDb Flown®. Se on vuorovaikutteinen, digitaalinen haastattelubotti, joka kerää työntekijöiltä näkemyksiä työhyvinvoinnista.

Hyvä vuorovaikutus perustuu toisen tarpeiden tunnistamiseen ja niiden kuulemiseen. Sen toteutimme iDb Flown® avulla täysin digitaalisesti. Kaikki työyhteisön jäsenet saivat linkin bottiin samaan aikaan. Bottia voi käyttää milloin vaan ja se toimii myös puhelimella hyvin. Näin kaikki työntekijät tulivat kuulluiksi tasavertaisesti, samaan aikaan, nimettömänä ja luottamuksellisesti. Kyselyn anonymiteetti sai joukon hiljaisimmatkin tasavertaisesti mukaan.

Koostimme työntekijöiden vastaukset selkeäksi tulosraportiksi, jonka avulla on helppoa johdattaa keskustelua eteenpäin ja suunnitella tarvittavia toimenpiteitä.

Tiimipäivillä sovittiin uusista, yhteisistä pelisäännöistä

iDb Flown® antamat tulokset purettiin yhteisillä tiimipäivillä. Olin käynyt raportin etukäteen läpi esimiehen kanssa, ja tiimipäivillä käsittelimme tuloksia yhdessä henkilöstön kanssa. Esimies koki, että hän sai hyvää tukea purkutilanteeseen. Esiin nostetut kehityskohdat käytiin rakentavasti ja objektiivisesti läpi.

Kun olimme yhdessä todenneet kehittämiskohdat, kartoitimme vielä ennen lounastaukoa työntekijöiden näkemyksiä yhteisistä pelisäännöistä. Tässä käytimme työkaluna iDb Rulesia®, vuorovaikutteista bottia. Se kartoittaa tarpeen uusille pelisäännöille ja käytännöille, kun siirrytään etätyöstä monityömuotoon.

Lounaan aikana koostin tulokset iDb Rulesista®, jotta pääsimme tauon jälkeen käsittelemään tuloksia yhdessä tiimin kanssa. Näimme kaikki, miten työkalut ja tulokset keskustelivat keskenään: aamupäivällä todetut kehittämiskohteet nousivat iltapäivän tuloksissa esiin konkreettisina uusina pelisääntöinä.

Tiimin esimies totesikin: “Oli suorastaan uskomatonta huomata kuinka iDb Flow® -työhyvinvointikyselyssä esiin tulleisiin asioihin saatiin yhdessä iDb Rulesin® avulla jo sovittua yhteisiä pelisääntöjä. Saimme siis saman päivän aikana ohjatun rungon avulla sekä keskusteltua kehittäimisasioista että luotua yhdessä niille uusia, toimivampia käytänteitä. Suosittelen tätä lämpimästi tiekartaksi kaikille monipaikkaisessa työympäristössä työskenteleville.”

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin kohti uutta normaalia!

Kati Räisänen

iDb työelämän asiantuntija ja muutoksentekijä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin