Johdolle erinomainen työkalu kehittämiskohteiden havainnointiin

Johtaja, nousevatko heikot, mutta tärkeät signaalit riittävästi esiin arjessa?

Arjen aherruksessa työt sujuvat ja asiat etenevät sovittujen prosessien mukaisesti. Arkinen vuorovaikutus sujuu. Nousevatko heikot, mutta tärkeät signaalit ja kehitysasiat kuitenkaan arjessa riittävästi esiin? Joskus on hyvä varata aikaa pysähtymiseen ja henkilökunnan perinpohjaiseen kuuntelemiseen.

Askel vielä parempaan

Refinec Oy on suomalainen konepajayritys, jossa asiat sujuivat hyvin ja tulosta syntyi. Yrityksen johto halusi kuitenkin pysähtyä ja selvittää, olisiko askel vielä parempaan mahdollinen. Refinec päätti ottaa käyttöön iDb Flown®, vuorovaikutteisen bottihaastattelun, työntekijöiden hyvinvoinnin kartoittamiseen ja piilossa olevien kehittämiskohteiden esiin kaivamiseen. Käytännössä toimihenkilöt ja tuotannon työntekijät vastasivat erillisiin bottihaastatteluihin. Vastausprosentti molemmissa oli 95 prosenttia.

Vastausprosentti 95 %

iDb Flown® etu on siinä, että kaikki tiimin jäsenet pääsevät keskustelemaan tasavertaisesti, nimettömänä ja luottamuksellisesti. Myös vastausprosentit ovat olleet korkeita. Siksi tuloksia voidaan pitää hyvin luotettavina.

Erinomainen työkalu kaikille toimialoille

Tulosraporttien valmistuttua järjestimme purkutilaisuuden, jota olin fasilitoimassa. Kävimme yhdessä läpi tulokset. Keskustelu oli vilkasta, ja sitä käytiin hyvässä hengessä. Kaikki halukkaat saivat äänensä kuuluviin. Selkeytimme työprosessit ja vastuualueet sekä sovimme konkreettisista toimista. Kävimme myös läpi yhtiön päätavoitteet.

Purkutilaisuudesta tuli itse asiassa kehittämisiltapäivä, sillä tilaisuudessa keskusteltiin myös muista kuin tulosraporteissa esiin tulleista asioista. Tilaisuudesta kannattaakin kirjoittaa muistio, jotta keskusteltuihin teemoihin olisi helppoa palata aika ajoin.

Refinecin toimitusjohtaja Hannu Perälä totesi, että “oli hyvä, että ulkopuolinen fasilitaattori oli mukana purkamassa tuloksia. Itselläni ei olisi riittänyt näkemystä ja kokemusta siihen. iDb Flow® on erittäin hyvä työkalu johdolle havaita yksityiskohtaisesti osa-alueet, joihin pitää puuttua. Se sopii kaikille toimialoille. Meille tämä oli myös varmistus hyvinvoinnin tasosta.”

Haluamme säilyttää herkkyyden

Refinecissä iDb Flown® tulokset ovat hyvällä tasolla. Silti Hannu Perälä piti työkalua niin hyvänä, että haluaa käyttää sitä jatkossakin säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain tilanteen kartoittamiseen: “Haluamme säilyttää herkkyyden, jotta näemme mihin suuntaan meidän tulee kehittyä. Siten osaamme tehdä tarvittavia korjausliikkeitä riittävän aikaisin.”

Herkkyyden säilyttämisen puolesta,
Kati Räisänen

Kati Räisänen

iDb työelämän asiantuntija ja muutoksentekijä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin