Etätyösuositus päättyy - mikä muuttuu?

Pahimmassa tapauksessa ei mikään.

Poikkeusoloista johtuva etätyösuositus päättyy 15.10.2021. Minkälaiset suunnitelmat organisaatioilla ja työyhteisöillä on paluuseen? Skaala on laaja. Asiaa on valmisteltu huolella monessa paikassa jo keväästä lähtien, mutta vielä ei olla konkretian tasolla. Linjauksia odotetaan, katsotaan miten muille käy ensin. Toisaalla on kartoitettu työntekijöiltä heidän toiveitaan työn toteutuspaikasta ja ryhdytty konkreettisiin muutoksiin työpaikoilla jotta työympäristö vastaisi tuleviin tarpeisiin.

Mutta mitä ne tarpeet ovat? Miten luodaan uudet prosessit niin, että saamme tiimit yhdessä työskentelyyn tiettyinä päivinä, ja miten toimitaan kun eri tiimien pitää kohdata? Jotkut organisaatiot linjaavat, että kaksi päivää pitää olla toimistolla viikosta. Miten ne päivät määritetään ja ovatko silloin kaikki tiimit paikalla ja mihin tilat riittävät? Ja onko niille päiville oikeanlaisia tiloja yhdessä tekemiseen? Mikä on käytäntö kun hygieniataso omien työvälineiden osalta on noussut, missä omat näppikset ja hiiret säilytetään jos ei ole omaa työpistettä vaan se saattaa olla aina eri kun menet toimistolle?

Kysymyksiä on paljon, paluu monipaikkaiseen työympäristöön on ihan eri juttu kuin siirtymä etätyöhön. Kaikki muuttuu monimuotoisemmaksi johtamisesta kokoustiloihin. Muuntojoustavuus on päivän sana puhutaan sitten kalusteista tai koulutusmetodeista. Tämä tulee vaatimaan työkulttuurin luomista uudelleen, prosessien kuvaamista uuteen aikaan ja eri käytänteiden testaamista kunnes se oikea löytyy.

Eräs asiakkaamme aloitti paluun elokuussa kartoittamalla tiiminsä hyvinvoinnin etäjakson jälkeen iDb Flow -kyselyn avulla. Kyselyssä vastattiin anonyymisti viiteen osa-alueeseen jotka vaikuttavat työhyvinvointiin; yksilön suhteesta organisaation arvoihin ja kulttuuriin, johtajuuteen ja prosesseihin, omaan hyvinvointiin ja työympäristöön.

Tänään sama tiimi teki iDb Rules -kyselyn jonka avulla luodaan pelisääntöjä niin poikkeusoloista paluuseen kuin ajankäyttöön, kokouskäytäntöihin, tiloihin-paikkoihin ja kanaviin sekä vuorovaikutukseen. Molemmat kyselyt purettiin tiimien yhteisien tulosten pohjalta ja kaikki saivat äänensä kuuluviin. Oli huikeaa huomata kuinka hyvinvointikyselyssä esiin tulleisiin asioihin luotiin digitaalisesti yhdessä uusia pelisääntöjä jotka tulevat parantamaan työhyvinvointia.

Paljon asioita voidaan tehdä digitaalisesti, kerätä tietoa ja analysoida dataa. Mutta se mikä vie asioita eteenpäin on kun ihmiset kohtaavat ja keskustelevat niiden merkityksestä- siitä mitä sovitut asiat juuri heille tarkoittavat ja miten niitä käytännössä toteutetaan. Olen hyvin luottavainen siitä, että tänään kohtaamalleni tiimille paluu tulee olemaan sujuvampi kun pelisäännöt on selvät ja tavoite yhteinen. He ovat kaikki päässeet vaikuttamaan yksilöinä oman työyhteisönsä tapaan toimia.

Kati Räisänen / iDb työelämän asiantuntija ja muutoksentekijä

Keskustellaan aiheesta lisää? Varataan yhteinen kahvihetki etänä >>