iDb luotiin, koska sen tekijätiimillä on vahva halu parantaa työelämää!

Mitä tarvitaan kun palataan monipaikkaiseen työympäristöön? Mitä odotuksia siihen liittyy? Mistä asioista meidän on hyvä sopia etukäteen ja luoda pelisäännöt tulevaan? Mitä hyvää otetaan mukaan opitusta etätyöstä ja miten parannetaan työhyvinvointia muutoksessa? Millaiset tilat palvelevat tulevaisuudessa juuri sinun yritystäsi? Miten tätä muutosta johdetaan?

iDb-tiimi

iDb-tiimi koostuu laaja-alaisesta osaajajoukosta työelämän asiantuntijoita.

Kati Räisänen

Muutoksentekijä
Suunnittelutoimisto CDM Oy

Muotoilualan moniosaaja joka tuottaa kokonaismuutoksia parempiin työympäristöihin.

Laura Lares

Toimitusjohtaja, Ablers

Johtamisen moniottelija, strategi, hallitusammattilainen ja kouluttaja. Vankka kokemus liiketoiminnan kehitys-, myynti- ja henkilöstöjohtajana UPM:ssä, teollisuustalouden professorina, Kalevala Korun toimitusjohtajana, johtamisen yliopettajana ja Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen johtajana. Sparraa vuosittain 1.000 johtajaa, esimiestä, yrittäjää tai asiantuntijaa 300 erilaisen organisaation strategia- ja johtamishaasteissa.

Tuomas Mankki

Digitaalisten ratkaisujen vastaava, Ablers

Digitaalisten vuorovaikutus- ja palvelukonseptien sekä liiketoimintamallien asiantuntija. Erikoistunut dialogisten vuorovaikutussovellusten suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen.

Emmi Siitari

Digi- ja brändirakentaja
Suunnittelutoimisto CDM Oy
YourDigiGuide Oy

Bränditaitaja ja markkinoinnin moniosaaja, jonka hallussa on visuaalinen konseptointi, digi- tuotteistus ja verkkosivut.

Henna Myllymäki

Suunnittelija, Suunnittelutoimisto CDM Oy

Suunnittelutoimisto CDM:n suunnittelija, joka tutki tuoreessa lopputyössään käyttäjien osallistamista tilasuunnitteluprojekteissa.

Sani Ovaskainen

Sisustusarkkitehti, Suunnittelutoimisto CDM Oy

Sani on vastavalmistunut nuori lahjakkuus joka tutki CDM:lle loppu- työssään korkeakouluympäristöjä käyttäjä näkökulmasta katsottuna.

Katri Kurronen

Pedakon Oy

on rehtori ja sivutoiminen Pedakon Oy: n yrittäjä. Toimialaani kuuluu yritysten pedagoginen konsultointi ja työyhteisöjen tiimivalmennus.

Saara Raudasoja

iDb viestinnän asiantuntija, Viestintätoimisto Sorja Productions

Saaralla on yli 20 vuoden kokemus erilaisista viestinnän ja markkinoinnin tehtävistä, johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä sekä kansainvälisissä pörssiyhtiöissä että kuntasektorilla.

Mari Ravattinen

Työhyvinvoinnin uudistaja, Mielen Melodiat

Marilla on halu kehittää työyhteisöille parempaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, tiimityötä ja yksilön omaa vastuuta hyvin- voinnista. Työfysioterapeutti, Mindfulness ohjaaja, Sertifioitu tunneälyvalmentaja, Stressinhallintavalmentaja.

Kati Kiiski

on laaja-alainen hyvinvoinnin syväosaaja, jossa yhdistyy vahva sosiaali- ja terveysalan asiantun- temus niin yhteiskunnallisella kuin yksilötasollakin. Sosiaalipolitiikan VTL fysioterapeutti (AMK).

Tarjoamme konkreettisia keinoja ja käytäntöjä juuri sinun työyhteisösi tarpeisiin.