Lupaamme parempaa työelämää!

Maailman tunneälykkäin tiedonkerääjä!

Työpaikoilla siirrytään pandemian jälkeen etätöistä monipaikkaiseen työympäristöön. Mietitkö, miten työntekijät voivat pitkän etätyöjakson jälkeen? Miten työt kannattaisi organisoida, jotta ne vastaisivat muuttuneita tarpeita? Minkälaisia pelisääntöjä tarvitaan, jotta työt sujuisivat mahdollisimman hyvin? Tarvitaanko kaikki tiloja? Minkälaisia tiloja tarvitaan? Miten muutosta kannattaa viedä eteenpäin?

Tarjoamme konkreettisia keinoja ja käytäntöjä juuri sinun työyhteisösi tarpeisiin.

iDb kokoaa työntekijöiltä tiedon hyvinvoinnista ja tarpeista siirryttäessä monipaikkaiseen työympäristöön pandemian jälkeen. iDb on laaja-alainen. Se kuuntelee yksilöitä tasavertaisesti ja osallistaa kaikki käyttäjät suunnittelemaan työympäristöä ja yhteisiä pelisääntöjä. Se antaa suuntaviivat muutosjohtamiselle ja tilojen suunnittelulle.

 iDb on käyttäjälle helppo ja nopea. Vastausprosentit ovat suuria ja tulosaineistot selkeitä. iDb on suomalainen tuote, jota kehitetään jatkuvasti vastaamaan työyhteisöjen muuttuvia tarpeita. Sisältöjen suunnittelusta vastaa laaja-alainen suomalaisen työelämän asiantuntijajoukko. Tuotekehityksen lähtökohtana on ollut siirtyminen monipaikkaiseen työympäristöön pandemian jälkeen. Tuotteelle annetaan tyytyväisyystakuu.

Tietoa työelämän vallankumouksen johtamiseen!

Työelämän hallittu vallankumous: työntekijöiltä kerätty tieto muutoksen tueksi kun siirrytään etätyöstä monipaikkaiseen työympäristöön pandemian jälkeen.

Tiedätkö, miten tiimisi voi?

iDb Flow®

iDb Flow®

kerää tiedon työntekijöiden hyvinvoinnista etätyön jälkeen.
Flow >>

Tiedätkö, toimivatko tiimisi pelisäännöt?

iDb Rules®

iDb Rules®

kartoittaa tarpeen uusille pelisäännöille ja käytännöille, kun siirrytään etätyöstä monityömuotoon.
Rules >>

Osaatko tehdä muutoksesta helpomman?

iDb Change®

iDb Change®

tukee tiiminvetäjää ja tiimiläisiä muutoksessa.
Change >>

Toimivatko tilanne uudessa normaalissa?

iDb Vision®

iDb Vision®

kerää tiedon siitä, mitä tehtäviä tehdään jatkossa työpaikalla ja minkälaisia kalustuksia työympäristöön tarvitaan.
Vision >>

Tiedätkö, miten tiimisi voi?

iDb Flow®

iDb Flow®

kerää tiedon työntekijöiden hyvinvoinnista etätyön jälkeen.
Flow >>

Tiedätkö, toimivatko tiimisi pelisäännöt?

iDb Rules®

iDb Rules®

kartoittaa tarpeen uusille pelisäännöille ja käytännöille, kun siirrytään etätyöstä monityömuotoon.
Rules >>

Osaatko tehdä muutoksesta helpomman?

iDb Change®

iDb Change®

tukee tiiminvetäjää ja tiimiläisiä muutoksessa.
Change >>

Toimivatko tilanne uudessa normaalissa?

iDb Vision®

iDb Vision®

kerää tiedon siitä, mitä tehtäviä tehdään jatkossa työpaikalla ja minkälaisia kalustuksia työympäristöön tarvitaan.
Vision >>

Paremman työelämän puolesta!

HR johtajille

Paranna työhyvinvointia

Osallista käyttäjät suunnitteluun

Tilasuunnit-
telijoille

Tiimin vetäjille

Etäjohtamisen avuksi